logo

FX.co ★ Ý tưởng giao dịch vàng

Ý tưởng giao dịch vàng

Ý tưởng giao dịch vàng

Vàng đã giảm trong ba ngày, điều này làm tăng tiềm năng tăng trưởng khoảng 8.000 pips trong tương lai.

Xem thêm: InstaForex là một trong những công ty hàng đầu trong thị trường ngoại hối, 12 năm có mặt trên thị trường với hơn 7.000.000 khách hàng đang hoạt động.
Ý tưởng giao dịch vàng

Trên thực tế, báo giá đã vượt qua con số 1962, có nghĩa là hiện tại, rất rủi ro để mở các vị thế mua, mặc dù bạn có thể làm như vậy nếu có giới hạn mua.

Nhưng hành động tốt nhất là giao dịch vào các khung thời gian thấp hơn, vì như vậy sẽ có lợi nhuận vì tiềm năng tăng trưởng của vàng là rất ấn tượng. Giá mục tiêu được đề xuất là 1965.

Tất nhiên, người giao dịch vẫn cần kiểm soát rủi ro để tránh mất tiền. Giao dịch rất bấp bênh, nhưng cũng có lợi nhuận miễn là sử dụng đúng phương pháp.

Phương pháp Hành động giá và ngừng săn bắt (Price Action và Stop Hunting) được sử dụng cho chiến lược giao dịch trên.

Chúc bạn may mắn!

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Mở tài khoản giao dịch