logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật cho cặp EUR / USD trong tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021

Phân tích kỹ thuật cho cặp EUR / USD trong tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021

Cặp EUR / USD đã đi ngang vào tuần trước. Trong đầu tuần đầu tiên, giá đã tăng và kiểm tra Fractal phía trên của mức 1.2309 (đường chấm đỏ), nhưng nó đã giảm sau đó, đóng cửa cây nến hàng tuần ở mức 1.2217. Do đó, giá có thể tiếp tục giảm trong tuần này.

Phân tích xu hướng

Giá từ mức 1.2217 (đóng cửa của cây nến tuần cuối cùng) có thể tiếp tục giảm trong tuần này xuống mức 1.2098 (đường chấm đỏ) - mức pullback 14,6%. Khi đạt đến mức này, xu hướng tăng có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu là mức 1.2349 (đường chấm màu đỏ) - Fractal trên.

Xem thêm: InstaForex là một trong những công ty hàng đầu trong thị trường ngoại hối, 12 năm có mặt trên thị trường với hơn 7.000.000 khách hàng đang hoạt động.
Phân tích kỹ thuật cho cặp EUR / USD trong tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2021

Hình 1 (biểu đồ hàng tuần)

Phân tích toàn diện:

  • Phân tích chỉ số - giảm
  • Mức Fibonacci - giảm
  • Khối lượng - giảm
  • Phân tích hình nến - giảm
  • Phân tích xu hướng - tăng
  • Đường bollinger - tăng
  • Biểu đồ hàng tháng - giảm

Một xu hướng đi xuống có thể được kết luận dựa trên phân tích toàn diện.

Kết quả tổng thể của việc tính toán hình nến dựa trên biểu đồ hàng tuần: giá có khả năng có xu hướng giảm trong tuần này, không có bóng trên trong thân nến đen hàng tuần (thứ Hai - giảm) và không có bóng dưới (thứ Sáu - giảm).

Mục tiêu thấp hơn đầu tiên là mức 1,2095 - mức pullback là 14,6%. Khi đạt đến mức này, xu hướng tăng có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu là mức 1.2349 (đường chấm màu đỏ) - đường Fractal trên.

Một tình huống thay thế: giá có thể giảm từ mức 1.2217 (đóng cửa của nến tuần cuối cùng) xuống mục tiêu 1.2095 (đường chấm đỏ) - mức pullback là 14,6%. Sau khi đạt đến mức này, có thể tiếp tục xu hướng giảm đến mục tiêu 1.1943 (đường chấm đỏ) - mức pullback 23,6%.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch