logo

FX.co ★ Phân tích kỹ thuật cho cặp GBP / USD trong tuần từ 11-16 tháng 1 năm 2021

Phân tích kỹ thuật cho cặp GBP / USD trong tuần từ 11-16 tháng 1 năm 2021

Phân tích xu hướng

Tuần này, giá từ mức 1.3565 (đóng cửa của cây nến tuần cuối cùng) dự kiến sẽ giảm xuống mục tiêu là mức 1.3351 - mức pullback 14,6% (đường chấm đỏ). Nếu đường này được kiểm định, xu hướng giảm có thể tiếp tục đến mục tiêu 1.3294 - đường hỗ trợ (đường đậm màu trắng), từ đó có thể tăng trưởng.

Xem thêm: Bắt đầu giao dịch Forex với số tiền ký quỹ từ 1 USD trở lên.
Phân tích kỹ thuật cho cặp GBP / USD trong tuần từ 11-16 tháng 1 năm 2021

Hình 1 (biểu đồ hàng tuần)

Phân tích toàn diện:

  • Phân tích chỉ số - giảm
  • Mức Fibonacci - giảm
  • Khối lượng - giảm
  • Phân tích hình nến - giảm
  • Phân tích xu hướng - giảm
  • Đường bollinger - tăng
  • Biểu đồ hàng tháng - giảm

Một xu hướng đi xuống có thể được kết luận dựa trên phân tích toàn diện.

Kết quả tổng thể của việc tính toán hình nến dựa trên biểu đồ hàng tuần: giá rất có thể sẽ có xu hướng giảm, không có bóng trên đầu tiên trong thân nến đen hàng tuần (thứ Hai - giảm) và không có bóng dưới thứ hai (thứ Sáu - giảm).

Mục tiêu thấp hơn đầu tiên là mức 1.3351 - mức pullback 14.6% (đường chấm màu đỏ). Nếu đường này được kiểm định, có thể tiếp tục xu hướng giảm đến mục tiêu 1.3294 - đường hỗ trợ (đường đậm màu trắng), từ đó có thể tăng trưởng.

Một tình huống thay thế: giá từ mức 1.3565 (đóng cửa của cây nến tuần cuối cùng) có thể giảm xuống mục tiêu 1.3351 - mức pullback 14,6% (đường chấm đỏ). Sau khi kiểm tra đường này, xu hướng giảm có thể tiếp tục đến mục tiêu 1.3147 - mức pullback 23,6% (đường chấm đỏ). Từ mức này, có thể chuyển lên trên.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch