logo

FX.co ★ Phân tích vàng cho ngày 23 tháng 6 năm 2022 - Sự đột phá của mô hình nêm trong ngày

Phân tích vàng cho ngày 23 tháng 6 năm 2022 - Sự đột phá của mô hình nêm trong ngày

Phân tích kỹ thuật:

Phân tích vàng cho ngày 23 tháng 6 năm 2022 - Sự đột phá của mô hình nêm trong ngày

Vàng đã giao dịch tăng điểm sáng nay và có sự phá vỡ của nêm giảm trong nền. Tôi thấy tiềm năng cho đợt phục hồi hơn nữa.

Khuyến nghị giao dịch:

Do sự phá vỡ của nêm giảm và sự phân kỳ tăng trên bộ dao động, tôi thấy tiềm năng tăng thêm.

Theo dõi các cơ hội mua tiềm năng vào các mức giảm trong ngày.

Mục tiêu tăng được đặt ở mức giá $ 1,847

Chỉ báo dao động Stochastic đang cho thấy tín hiệu chu kỳ tăng, đây là dấu hiệu tốt cho đà tăng tiếp theo.

Hỗ trợ được đặt ở mức giá $ 1,831

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch