logo

FX.co ★ Vàng: mẫu tam giác mới

Vàng: mẫu tam giác mới

Vàng: mẫu tam giác mới

Phong trào đi ngang XAU/USD!

Giá vàng tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Hành động giá đã phát triển một mô hình tam giác. Vì vậy, theo cá nhân tôi, tôi sẽ đợi tỷ giá thoát khỏi hệ thống này trước khi mua hoặc bán.

Đường đi lên của tam giác và mức cao trước đây là 1.857 được coi là chướng ngại vật đi lên, trong khi đường đi xuống của tam giác và mức thấp trước đây là 1.819 biểu thị các chướng ngại vật đi xuống.

Kết luận kinh doanh vàng!

Trong ngắn hạn, XAU/USD có thể tiếp tục đi ngang. Việc giảm giá và ổn định dưới 1.819 chướng ngại vật giảm mạnh. Điều này có thể giúp người bán bắt được mức giảm lớn hơn.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch