logo

FX.co ★ GBP / JPY: xu hướng giảm mới đang được phát triển

GBP / JPY: xu hướng giảm mới đang được phát triển

GBP / JPY: xu hướng giảm mới đang được phát triển

GBP/JPY vượt qua trở ngại giảm giá!

Cặp GBP/USD được giao dịch ở mức 165.02 vào thời điểm viết bài. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ H1, giá giảm xuống dưới đường xu hướng tăng báo hiệu rằng xu hướng tăng đã kết thúc và người bán có thẻ dẫn đầu, sau đó có thể đẩy giá xuống.

Đường xu hướng giảm đại diện cho một trở ngại tăng. Miễn là nó vẫn nằm dưới đường này, cặp GBP/USD vẫn có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên, mức thấp nhất trước đây là 164.57 vẫn là một trở ngại giảm, vì vậy chỉ có giảm và ổn đinh dưới mức quan trọng này mới có thể mở ra cánh cửa cho mức giảm lớn hơn.

Kết luận giao dịch của GBP/JPY!

Sau khi giảm mạnh, tỷ giá có thể đi ngang trong ngắn hạn. Nó có thể cố gắng quay lại để kiếm tra và xem lại đường xu hướng giảm và giảm hẳn xuống dưới 164.57 có thể kích hoạt nhiều đợt giảm hơn và có thể giúp người bán bắt kịp xu hướng giảm lớn hơn.

Chỉ duy trì trên 164.57 và nhảy lên trên đường xu hướng giảm có thể làm mất hiệu lực của kịch bản giảm giá, có thể báo hiệu rằng mức giảm hiện tại đã kết thúc.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch