logo

FX.co ★ Phân tích sóng Elliott của Vàng cho ngày 28 tháng 6 năm 2022

Phân tích sóng Elliott của Vàng cho ngày 28 tháng 6 năm 2022

Phân tích sóng Elliott của Vàng cho ngày 28 tháng 6 năm 2022

Vàng đã được củng cố kể từ khi đạt đỉnh 2.075 vào tháng 8 năm 2020. Với mức thấp cao hơn, có khả năng một tam giác tăng dần đang phát triển. Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ thấy một đợt phục hồi về phía đường kháng cự gần 2.075 trước khi có sự điều chỉnh giảm cuối cùng xuống 1.890 trước khi thực sự cất cánh về hướng 2.400 và 2.700.

Điều quan trọng cần nhớ là làn sóng thứ năm trong tổ hợp hàng hóa thường trở thành những đợt tăng giá chạy trốn. Nếu trường hợp này cũng xảy ra ở đây, thì 2.700 có thể chỉ là một cú hích nhỏ trên con đường cao hơn lên 3.340.

Trong ngắn hạn, việc bứt phá trên ngưỡng kháng cự nhỏ tại 1.857 sẽ tạo ra sự phục hồi hướng tới 2.075 trong sóng D.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch