logo

FX.co ★ Dự báo cặp USD / JPY trong ngày 26 tháng 1 năm 2022

Dự báo cặp USD / JPY trong ngày 26 tháng 1 năm 2022

Giá rõ ràng là không tăng bởi đường MACD.Giá rõ ràng là không tăng bởi đường MACDGiá rõ ràng là không tăng bởi đường MACD

Hôm qua, cặp USD / JPY đã cố gắng vượt lên trên đường chỉ báo cân bằng, tận dụng lợi thế của việc đồng đô la mạnh lên 0,11%, nhưng thị trường chứng khoán vốn đã sụp đổ 1,22% (S&P 500), đã không cho phép điều này xảy ra. Xu hướng tiếp tục theo hướng giảm, mức mục tiêu 113,27 - dòng kênh giá của khung thời gian hàng tháng, vẫn còn phù hợp. Hợp nhất theo mục tiêu đầu tiên mở ra mục tiêu thứ hai và khá thấp - 110,90.

Dự báo cặp USD / JPY trong ngày 26 tháng 1 năm 2022

Trên biểu đồ 4 giờ, giá rõ ràng là không tăng bởi đường MACD. Theo đó, việc giải quyết trên nó có thể phá vỡ tâm trạng đi xuống của đồng đô la, ít nhất là trong ngắn hạn. Mức tín hiệu là mức cao nhất của ngày hôm qua là 114,17. Mức tăng ngắn hạn này có thể chạm đến đường MACD trên quy mô hàng ngày - vùng 115,20.

Xem thêm: Bạn có thể mở tài khoản giao dịch tại đây.
Dự báo cặp USD / JPY trong ngày 26 tháng 1 năm 2022

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch