logo

FX.co ★ Dự báo cặp GBP / USD trong ngày 28 tháng 6 năm 2022

Dự báo cặp GBP / USD trong ngày 28 tháng 6 năm 2022

Trong một ngày nữa, đồng bảng Anh đã mở rộng sự củng cố ở mức hỗ trợ 1,2250. Mức độ rất quan trọng, bởi vì việc vượt qua nó sẽ mở ra con đường không chỉ đến mục tiêu gần nhất là 1.2073, mà còn là 1.1800 đầy hứa hẹn.

Dự báo cặp GBP / USD trong ngày 28 tháng 6 năm 2022

Marlin Oscillator đang chuẩn bị đảo chiều từ đường 0 trung tính. Nếu không có sự đảo chiều, thì sẽ có nỗ lực tăng giá đến phạm vi mục tiêu 1.2436 / 76. Để phát triển một xu hướng giảm, giá cần phải ổn định dưới 1,2250.

Xem thêm: Bắt đầu giao dịch ngoại hối với một nhà môi giới cấp Châu Âu!
Dự báo cặp GBP / USD trong ngày 28 tháng 6 năm 2022

Trên biểu đồ của thang đo bốn giờ, đường cân bằng chỉ báo giữ cho giá không tăng. Chỉ báo Dao động Marlin đã chuyển sang vùng tiêu cực. Các dấu hiệu cho thấy sự lựa chọn ưu thế ở mức giá của kịch bản giảm vẫn đang chiếm ưu thế so với các dấu hiệu tăng giá, một trong số đó là sự đảo chiều của đường MACD thành tăng trưởng. Dấu hiệu tăng trưởng thứ hai là bản chất của sự củng cố sau đợt tăng giá xung động vào ngày 14-16 tháng 6. Kịch bản chính của chúng tôi đang đi xuống.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch