logo

FX.co ★ IDC cho biết thị trường AI đạt 900 tỷ USD vào năm 2026

IDC cho biết thị trường AI đạt 900 tỷ USD vào năm 2026

IDC cho biết thị trường AI đạt 900 tỷ USD vào năm 2026

Theo International Data Corporation (IDC), thị trường trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm phần mềm, phần cứng và dịch vụ, sẽ đạt 900 tỷ USD vào năm 2026. Thị trường AI được ước tính sẽ tăng trưởng hàng năm ở mức 18,6% từ năm 2022 đến năm 2026.

"Đại dịch COVID-19 đã nhanh chóng làm rõ một điều rằng các hệ thống hiện tại của chúng ta không có khả năng phục hồi như chúng ta nghĩ", một chuyên gia IDC tuyên bố. "Chúng ta đã thấy chuyển đổi kỹ thuật số trở thành nhu cầu cấp thiết đối với các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lực lượng lao động và kỹ năng thiếu hụt, cũng như nhu cầu quan trọng về dữ liệu nhanh và chính xác để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Trí tuệ nhân tạo đã được chứng minh là một giải pháp cho nhiều vấn đề thực tế không được các doanh nghiệp chú ý."

IDC nhìn thấy những cơ hội đáng kể cho trí tuệ nhân tạo trong tương lai và coi khả năng phân tích sâu các hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng như nhận dạng hình ảnh và video trong lĩnh vực bảo mật là một trong những tính năng nổi bật của nó.

IDC ước tính rằng tổng giá trị của thị trường AI ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) có thể vượt 100 tỷ USD vào năm 2023 và đạt 200 tỷ USD vào năm 2026. Dịch vụ AI sẽ là danh mục phát triển nhanh nhất (27,4%) vào năm 2022 –2026.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Mở tài khoản giao dịch

Bình luận: