logo

FX.co ★ NZDUSD M5: Cờ giảm

NZDUSD M5: Cờ giảm

Cờ giảmMô hình Cờ giảm đã được hình thành trên biểu đồ NZDUSD M5 mà báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Nếu giá bứt phá dưới mức thấp ở 0.7159, thì rất có thể nó sẽ di chuyển đi xuống tiếp tục. Giá có thể sẽ di chuyển theo số điểm mà bằng với chiều dài của cột cờ (10 điểm).
Khung thời gian M5 và M15 có thể có nhiều điểm vào lệnh sai hơn.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị