logo

FX.co ★ GBPAUD M5: Đỉnh ba

GBPAUD M5: Đỉnh ba

Đỉnh baTrên biểu đồ của công cụ giao dịch GBPAUD M5, mô hình Đỉnh ba báo hiệu sự thay đổi xu hướng đã hình thành. Có thể sau khi hình thành đỉnh thứ ba, giá sẽ cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 1.8036, nơi mà chúng tôi khuyên nên mở một vị trí giao dịch để bán. Chốt lợi nhuận là hình chiếu của chiều rộng mô hình, là 24 điểm.
Khung thời gian M5 và M15 có thể có nhiều điểm vào lệnh sai hơn.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị