logo

FX.co ★ GBPAUD M5: Hình chữ nhật tăng

GBPAUD M5: Hình chữ nhật tăng

Hình chữ nhật tăngTheo biểu đồ của M5, GBPAUD đã tạo thành Hình chữ nhật tăng. Mô hình này cho thấy một sự tiếp tục xu hướng. Đường viền trên là 1.8058, đường viền dưới là 1.8047. Tín hiệu có nghĩa là một vị trí mua nên được mở phía trên đường viền trên 1.8058 của Hình chữ nhật tăng.
Khung thời gian M5 và M15 có thể có nhiều điểm vào lệnh sai hơn.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị