logo

FX.co ★ GBPJPY M15: Đáy đôi

GBPJPY M15: Đáy đôi

Đáy đôiMô hình Đáy đôi đã được hình thành trên GBPJPY M15. Sự hình thành này báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng từ dưới lên trên. Tín hiệu là một giao dịch mua nên được mở sau khi ranh giới trên của mô hình 150.45 bị phá vỡ. Các chuyển động tiếp theo sẽ dựa vào chiều rộng của mô hình hiện tại 16 điểm.
Khung thời gian M5 và M15 có thể có nhiều điểm vào lệnh sai hơn.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị