logo

FX.co ★ GBPAUD M15: Đỉnh đôi

GBPAUD M15: Đỉnh đôi

Đỉnh đôiTrên biểu đồ GBPAUD M15, mô hình đảo chiều Đỉnh đôi đã được hình thành. Đặc điểm: ranh giới trên ở 1.8058; ranh giới dưới ở 1.8036; chiều rộng của mô hình là 22 điểm. Tín hiệu: sự phá vỡ ranh giới dưới sẽ gây ra sự tiếp tục của xu hướng giảm nhắm mục tiêu mức 1.8013.
Khung thời gian M5 và M15 có thể có nhiều điểm vào lệnh sai hơn.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị