logo

FX.co ★ NZDJPY M30: Đáy đôi

NZDJPY M30: Đáy đôi

Đáy đôiMô hình Đáy đôi đã được hình thành trên NZDJPY M30; đường viền trên là 77.47; đường viền dưới là 77.33. Độ rộng của mô hình là 15 điểm. Trong trường hợp phá vỡ đường viền trên 77.47, một sự thay đổi trong xu hướng có thể được dự đoán trong đó chiều rộng của mô hình sẽ trùng với khoảng cách đến mức chốt lời có thể.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị