logo

FX.co ★ USDCHF H1: Tam giác Cân Giảm

USDCHF H1: Tam giác Cân Giảm

Tam giác Cân GiảmTheo biểu đồ của H1, USDCHF đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô tả: Đường biên giới thấp hơn là 0.9134/0.9155 và đường biên giới cao hơn là 0.9170/0.9155. Độ rộng mô hình được đo trên biểu đồ ở mức -36 pip. Sự hình thành của mô hình Tam giác Cân Giảm rõ ràng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Nói cách khác, nếu kịch bản trở thành sự thật và USDCHF vi phạm đường biên giới thấp hơn, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía 0.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị