logo

FX.co ★ USDCAD M30: Đỉnh đôi

USDCAD M30: Đỉnh đôi

Đỉnh đôiMô hình đảo chiều Đỉnh đôi đã được hình thành trên USDCAD M30. Đặc điểm: ranh giới trên 1.2615; ranh giới dưới 1.2597; chiều rộng của mô hình là 16 điểm. Các giao dịch bán tốt hơn là được mở bên dưới ranh giới dưới 1.2597 với các chuyển động có thể hướng tới mức 1.2567.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị