logo

FX.co ★ NZDUSD M30: Đáy đôi

NZDUSD M30: Đáy đôi

Đáy đôiMô hình Đáy đôi đã được hình thành trên NZDUSD M30. Đặc điểm: mức hỗ trợ 0.7158; mức kháng cự 0.7181; chiều rộng của mô hình 23 điểm. Nếu mức kháng cự bị phá vỡ, một sự thay đổi trong xu hướng có thể được dự đoán với điểm mục tiêu đầu tiên nằm ở khoảng cách 24 điểm.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị