logo

FX.co ★ รูปแบบ NZDUSD | อัตรา เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ต่อ เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตลาดฟอเร็กซ์

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, NZDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 0.6429 ส่วนขอบเขตด้านล่างคือ 0.6417 สัญญาณนี้แสดงถึง สถานะการขายที่ควรเปิดหลังจากที่กำหนดราคาไว้ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.6417 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
2022-08-11

NZDUSD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, NZDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 0.6406/0.6414 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 0.6424/0.6414 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ NZDUSD จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 0.6429
2022-08-11

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ NZDUSD M5 คุณลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: ขอบเขตมีมุมหงายขึ้น; เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 0.6412/0.6415 พร้อมกับลิมิตขาขึ้น 0.6424/0.6423; ระยะของความกว้างคือ 12 จุด การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) อาจจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจาก แนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลง มันยังหมายความว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวรับที่ 0.6412 ราคาอาจจะยังคงเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไป
2022-08-10

NZDUSD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, NZDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: นี้คือรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม 0.6290 และ 0.6281 เป็นพิกัดของขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ตามลำดับ ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 9 บี๊ป มุมมอง: ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 0.6290 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 0.6301 บี๊ป
2022-08-10

NZDUSD H1

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ H1, NZDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ในขอบเขตตามนี้: ขอบเขตด้านล่าง 0.6265 – 0.6265 และ ขอบเขตด้านบน 0.6299 – 0.6299 กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนออกไป ตราสารนั้นอาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-10

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDUSD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 0.6286; ขอบเขตด้านล่าง 0.6276; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 10 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.6276 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 0.6261
2022-08-09

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDUSD M5 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 0.6271; ระดับของแนวต้าน 0.6285; ความกว้างของรูปแบบ 14 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 15 จุด
2022-08-09

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, NZDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 0.6284 - 0.0000 และแนวรับ 0.6274 – 0.6274 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 0.6274 - 0.6274 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-08

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDUSD M5; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 0.6281;ขอบเขตด้านล่าง คือ 0.6275 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 7 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 0.6281 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
2022-08-08

NZDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDUSD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 0.6296; ขอบเขตด้านล่าง 0.6285; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 12 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.6285 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 0.6270
2022-08-08