logo

FX.co ★ การวิเคราะห์ NZDUSD | อัตรา เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ต่อ เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตลาดฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD) ศักยภาพของความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 9 เดือนพฤษภาคมปี2022

กราฟระยะเวลาH4 พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับแรกของเราใน 1.27247 ที่มีแนวต้านของจุดสวิงสูงและ 50% Fibonacci retracement อยู่จากแนวรับอันดับแรกของเราใน 1.25797 ที่ตรงกับแนวรับของการย้อนกลับในแนวราบและ 23.6% Fibonacci retracement พร้อมกับราคาที่ทะลุผ่านแนวต้านด้านล่างของเส้น Ichimoku...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-10
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-05-09

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ ( NZDUSD) โอกาสของความต่อเนื่องในขาขึ้น | วันที่ 7 เดือนมีนาคมปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลง เราพบศักยภาพของโมเมนตัมขาขึ้นต่อไปจากแนวรับอันดับแรกที่ 0.69004 ที่ตรงกับ 127.2% Fibonacci extension ไปยังแนวต้านอันดับแรกของเราที่ 0.69868 ที่ตรงกับ 161.8% Fibonacci Projection...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-03-08
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-03-07

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ ศักยภาพสำหรับการปรับตัวลง | วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลงและอยู่ในเส้นช่องทางขาลง เราพบกับศักยภาพของโมเมนตัมขาลงจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.67032 ที่ตรงกับ 78.6% Fibonacci extension ไปยังแนวรับอันดับแรกของเราใน 0.66329 ที่ตรงกับ 61.8% Fibonacci retracement...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-19
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-02-18

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ( NZDUSD ) ศักยภาพของการย้อนตัวลง | วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ปี2022

กราฟระยะเวลา4ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลง เราพบกับศักยภาพเพื่อการมุ่งหน้าลงต่อไปจากแนวต้านอันดับแรกใน 0.66275 ที่ตรงกับ 23.6% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.65926 ที่ตรงกับ 100% Fibonacci retracement และ 78.6%...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-16
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-02-15

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD) แนวโน้มของการปรับตัวลงด้านล่าง | วันที่11 เดือนกุมภาพันธ์ปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคาได้ร่วงลงไปมากกว่าส่วนซ้อนทับทางกราฟิกที่แข็งแกร่งและอยู่บนโมเมนตัมขาลง เราพบกับศักยภาพของการมุ่งหน้าลงต่อไปจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.66738 ที่ตรงกับ 38.2% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.66247 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-12
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-02-11

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD ) ศักยภาพของการปรับตัวลงด้านล่าง | วันที่ 9เดือนกุมภาพันธ์ปี2022

กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลงและกำลังอยู่ในเส้นแนวโน้มขาลงของเรา เราพบกับศักยภาพของราคาเพื่อปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 0.66474 ที่ตรงกับ 61.8% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.66198 ที่ตรงกับ 61.8% Fibonacci retracement...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-10
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-02-09

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD) ศักยภาพของการปรับตัวลง | วันที่8เดือนธันวาคมปี2022

กราฟระยะเวลาสี่ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลงและกำลังอยู่กับเส้นแนวโน้มขาลง เราพบว่ามีศักยภาพของราคาเพื่อปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.66488 ที่ตรงกับ 23.6% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 0.65293 ที่ตรงกับ 100% Fibonacci retracement ส่วนเบี่ยงเบนของเราได้รับการสนับสนุนต่อไปจากราคาที่พบกับแนวต้านในกราฟ Ichimoku...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-09
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-02-08

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD) การทิ้งตัวลงจากขาขึ้น| วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ปี2022

ในกราฟระยะเวลา H4 ราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลงและไปอยู่กับเส้นแนวโน้มขาลงของเรา เราพบกับศักยภาพสำหรับการปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกของเราใน 0.66629 ที่ตรงกับ 38.2% Fibonacci retracement และ 78.6% Fibonacci extension ไปยังแนวรับของเราใน 0.65756...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-04
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-02-03

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ ( NZDUSD) การดีดตัวขึ้นด้านบน | วันที่ 31 เดือนมกราคมปี2022

ในกราฟระยะเวลา H4 ราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลงและกำลังอยู่กับเส้นแนวโน้มขาลงของพวกเรา เราจะพบกับศักยภาพสำหรับการดีดตัวระยะสั้นจากแนวรับอันดับแรกของเราใน 0.65245 ที่ตรงกับ 200% Fibonacci projection ไปยังแนวยต้านอันดับแรกของเราใน 0.66102 ที่ตรงกับ 23.6% Fibonacci retracement...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-02-01
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-01-31

คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZDUSD) การดีดตัวขึ้นด้านบน | วันที่ 27 เดือนมกราคมปี2022

กราฟระยเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโมเมนตัมขาลงและอยู่ติดกับเส้นแนวโน้มขาลงของเรา พวกเราพบกับศักายภาพสำหรับการดีดตัวระยะสั้นจากแนวรับอันดับแรกของเราใน 0.66161 ที่ตรงกับ 200% Fibonacci projection ไปยังเส้นแนวโน้มขาลงในแนวต้านแรกที่ 0.67058 ซึ่งเป็นส่วนซ่อนทับทางกราฟิก เส้น RSI อยู่ในระดับที่การดีดตัวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-01-28
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์: Dean Leo
2022-01-27