logo

#ADBE | Giá cổ phiếu Adobe

#ADBE
Adobe Systems Incorporated
Bán
488.52
Mua
488.50
Mở
483.33(+1.06%)
Phạm vi của ngày
485.58-498.88
24 giờ
+5.10(+1.04%)
7 ngày
-24.47(-5.01%)
30 ngày
-3.97(-0.81%)
52 tuần
347.99-535.87
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark