logo

# AEX25 | Giá cổ phiếu theo chỉ số 25 Hà Lan

#AEX25
Netherlands 25 Index
Bán
718.77
Mua
718.02
Mở
718.00(0.00%)
Phạm vi của ngày
712.07-718.94
24 giờ
+0.15(+0.02%)
7 ngày
+11.25(+1.57%)
30 ngày
+5.05(+0.70%)
52 tuần
492.01-719.04
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark