logo

#AIG | Giá cổ phiếu American International Group

#AIG
American International Group Inc
Bán
51.58
Mua
51.56
Mở
51.73(-0.33%)
Phạm vi của ngày
51.03-51.86
24 giờ
-0.07(-0.14%)
7 ngày
+0.30(+0.58%)
30 ngày
+4.89(+9.48%)
52 tuần
25.55-52.68
Mua
60%
Bán
40%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark