logo

#AMD | Giá cổ phiếu Advanced Micro Devices

#AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Bán
78.83
Mua
78.81
Mở
77.72(+1.38%)
Phạm vi của ngày
78.20-79.56
24 giờ
+1.26(+1.60%)
7 ngày
-3.90(-4.95%)
30 ngày
-2.64(-3.35%)
52 tuần
48.41-99.21
Mua
99%
Bán
1%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark