logo

#AMZN | Giá cổ phiếu Amazon.com

#AMZN
Amazon.com, Inc.
Bán
3289.76
Mua
3289.64
Mở
3302.43(-0.39%)
Phạm vi của ngày
3289.20-3330.84
24 giờ
+21.16(+0.64%)
7 ngày
-235.30(-7.15%)
30 ngày
+42.20(+1.28%)
52 tuần
2328.94-3552.78
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark