logo

#AXP | Giá cổ phiếu American Express Company

#AXP
American Express Company
Bán
158.98
Mua
158.95
Mở
156.95(+1.26%)
Phạm vi của ngày
155.17-159.23
24 giờ
+1.96(+1.23%)
7 ngày
+5.68(+3.57%)
30 ngày
+11.99(+7.54%)
52 tuần
75.99-159.23
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark