logo

#AXP | Giá cổ phiếu American Express Company

#AXP
American Express Company
Bán
171.93
Mua
171.90
Mở
171.95(-0.03%)
Phạm vi của ngày
171.02-173.80
24 giờ
+0.53(+0.31%)
7 ngày
-4.57(-2.66%)
30 ngày
+7.03(+4.09%)
52 tuần
89.09-179.49
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark