logo

#BAC | Giá cổ phiếu Bank of America Corporation

#BAC
Bank Of America Corporation
Bán
42.19
Mua
42.17
Mở
41.95(+0.52%)
Phạm vi của ngày
41.17-42.23
24 giờ
+0.65(+1.54%)
7 ngày
+1.42(+3.37%)
30 ngày
+2.45(+5.81%)
52 tuần
20.09-42.23
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark