logo

#BIDU | Giá cổ phiếu Baidu

#BIDU
Baidu, Inc.
Bán
186.10
Mua
185.70
Mở
185.79(-0.05%)
Phạm vi của ngày
185.43-191.55
24 giờ
-0.62(-0.33%)
7 ngày
-4.22(-2.27%)
30 ngày
-28.95(-15.59%)
52 tuần
102.39-354.26
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark