logo

#BK | Giá cổ phiếu The Bank of New York Mellon Corporation

#BK
The Bank of New York Mellon Corporation
Bán
52.11
Mua
52.08
Mở
51.85(+0.44%)
Phạm vi của ngày
51.41-52.09
24 giờ
+0.18(+0.35%)
7 ngày
+0.08(+0.15%)
30 ngày
+5.84(+11.21%)
52 tuần
32.65-52.81
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark