logo

#BK | Giá cổ phiếu The Bank of New York Mellon Corporation

#BK
The Bank of New York Mellon Corporation
Bán
51.35
Mua
51.32
Mở
51.34(-0.04%)
Phạm vi của ngày
50.93-51.67
24 giờ
+0.31(+0.60%)
7 ngày
+1.86(+3.62%)
30 ngày
-0.04(-0.08%)
52 tuần
32.65-52.84
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark