logo

#C | Giá cổ phiếu Citigroup

#C
Citigroup Inc
Bán
75.11
Mua
75.08
Mở
74.86(+0.29%)
Phạm vi của ngày
73.19-75.09
24 giờ
+1.37(+1.82%)
7 ngày
+2.40(+3.20%)
30 ngày
+2.81(+3.74%)
52 tuần
38.75-76.12
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark