logo

#CAT | Giá cổ phiếu Caterpillar

#CAT
Caterpillar Inc
Bán
242.93
Mua
242.90
Mở
242.14(+0.31%)
Phạm vi của ngày
240.99-244.84
24 giờ
+0.73(+0.30%)
7 ngày
-0.89(-0.37%)
30 ngày
+11.94(+4.92%)
52 tuần
112.45-245.70
Mua
75%
Bán
25%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark