logo

#CHL | Giá cổ phiếu China Mobile Limited

#CHL
China Mobile Limited
Bán
27.69
Mua
27.66
Mở
27.66(0.00%)
Phạm vi của ngày
27.66-27.66
24 giờ
0.00(0.00%)
7 ngày
0.00(0.00%)
30 ngày
0.00(0.00%)
52 tuần
25.34-38.67
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark