logo

#CL | Dầu thô ngọt nhẹ, giá tháng hiện tại

#CL
Crude Light Sweet Oil, Current Month
Bán
64.83
Mua
64.83
Mở
64.89(-0.09%)
Phạm vi của ngày
63.91-65.23
24 giờ
-0.31(-0.48%)
7 ngày
+0.05(+0.08%)
30 ngày
+5.66(+8.73%)
52 tuần
23.68-67.97
Mua
96%
Bán
4%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark