logo

#CMCSA | Giá cổ phiếu Comcast Corporation

#CMCSA
Comcast Corporation
Bán
58.16
Mua
58.08
Mở
56.89(+2.05%)
Phạm vi của ngày
56.66-58.37
24 giờ
+1.51(+2.60%)
7 ngày
+1.89(+3.25%)
30 ngày
+3.48(+5.99%)
52 tuần
34.12-58.54
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark