logo

#CSCO | Giá cổ phiếu Cisco Systems

#CSCO
Cisco System, Inc.
Bán
53.43
Mua
53.41
Mở
52.42(+1.85%)
Phạm vi của ngày
52.23-53.65
24 giờ
+2.28(+4.27%)
7 ngày
+2.21(+4.14%)
30 ngày
+1.61(+3.01%)
52 tuần
35.24-53.65
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark