logo

#DIS | Giá cổ phiếu The Walt Disney

#DIS
Walt Disney Company
Bán
169.34
Mua
169.32
Mở
173.59(-2.52%)
Phạm vi của ngày
169.16-172.91
24 giờ
-5.24(-3.09%)
7 ngày
-16.14(-9.53%)
30 ngày
-20.72(-12.24%)
52 tuần
108.01-203.00
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark