logo

#DWDP | Giá cổ phiếu DowDuPont

#DWDP
DowDuPont Inc
Bán
51.82
Mua
51.79
Mở
51.79(0.00%)
Phạm vi của ngày
51.79-51.79
24 giờ
0.00(0.00%)
7 ngày
0.00(0.00%)
30 ngày
0.00(0.00%)
52 tuần
51.79-51.79
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark