logo

#EBAY | Giá cổ phiếu eBay

#EBAY
eBay Inc.
Bán
59.81
Mua
59.79
Mở
58.75(+1.74%)
Phạm vi của ngày
58.37-59.99
24 giờ
+1.63(+2.73%)
7 ngày
+3.98(+6.66%)
30 ngày
-1.84(-3.08%)
52 tuần
40.80-65.09
Mua
43%
Bán
57%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark