logo

#F | Giá cổ phiếu Ford Motor

#F
Ford Motor Company
Bán
11.99
Mua
11.97
Mở
11.82(+1.25%)
Phạm vi của ngày
11.78-11.99
24 giờ
+0.14(+1.17%)
7 ngày
+0.15(+1.25%)
30 ngày
-0.16(-1.34%)
52 tuần
5.56-13.41
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark