logo

#FB | Giá cổ phiếu Facebook

#FB
Facebook, Inc.
Bán
318.81
Mua
318.71
Mở
319.74(-0.32%)
Phạm vi của ngày
318.68-322.70
24 giờ
+4.36(+1.37%)
7 ngày
-7.91(-2.48%)
30 ngày
+11.24(+3.53%)
52 tuần
200.61-331.71
Mua
67%
Bán
33%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark