logo

#FDX | Giá cổ phiếu FedEx Corporation

#FDX
FedEx Corporation
Bán
314.66
Mua
314.56
Mở
311.31(+1.03%)
Phạm vi của ngày
307.81-314.93
24 giờ
+9.60(+3.05%)
7 ngày
+20.46(+6.50%)
30 ngày
+34.58(+10.99%)
52 tuần
103.32-314.93
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark