logo

#FSLR | Giá cổ phiếu First Solar

#FSLR
First Solar, Inc.
Bán
70.90
Mua
70.78
Mở
72.55(-2.50%)
Phạm vi của ngày
70.46-72.06
24 giờ
-1.58(-2.23%)
7 ngày
-3.19(-4.51%)
30 ngày
-12.86(-18.17%)
52 tuần
43.41-112.34
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark