logo

#GE | Giá cổ phiếu General Electric Company

#GE
General Electric Corporation
Bán
13.30
Mua
13.28
Mở
13.20(+0.60%)
Phạm vi của ngày
13.06-13.32
24 giờ
+0.06(+0.45%)
7 ngày
+0.17(+1.28%)
30 ngày
-0.11(-0.83%)
52 tuần
5.47-14.39
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark