logo

#GILD | Giá cổ phiếu Gilead Sciences

#GILD
Gilead Sciences, Inc.
Bán
66.59
Mua
66.49
Mở
66.50(-0.02%)
Phạm vi của ngày
66.23-67.48
24 giờ
+0.43(+0.65%)
7 ngày
+4.17(+6.27%)
30 ngày
+0.45(+0.68%)
52 tuần
56.51-80.86
Mua
75%
Bán
25%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark