logo

#GOOG | Giá cổ phiếu Alphabet

#GOOG
Alphabet Inc.
Bán
2398.59
Mua
2398.37
Mở
2377.09(+0.89%)
Phạm vi của ngày
2389.80-2416.23
24 giờ
+46.87(+1.95%)
7 ngày
-5.67(-0.24%)
30 ngày
+164.61(+6.86%)
52 tuần
1323.53-2451.15
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark