logo

#GOOG | Giá cổ phiếu Alphabet

#GOOG
Alphabet Inc.
Bán
2728.74
Mua
2728.52
Mở
2730.67(-0.08%)
Phạm vi của ngày
2727.62-2793.03
24 giờ
-44.06(-1.61%)
7 ngày
+77.57(+2.84%)
30 ngày
+203.86(+7.47%)
52 tuần
1407.07-2799.11
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark