logo

#GS | Giá cổ phiếu The Goldman Sachs Group

#GS
Goldman Sachs Group Inc.
Bán
371.01
Mua
370.91
Mở
365.35(+1.50%)
Phạm vi của ngày
360.65-371.51
24 giờ
+11.34(+3.06%)
7 ngày
+19.34(+5.21%)
30 ngày
+44.80(+12.08%)
52 tuần
165.28-371.51
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark