logo

#HAL | Giá cổ phiếu Halliburton

#HAL
Halliburton Company
Bán
23.29
Mua
23.23
Mở
23.02(+0.90%)
Phạm vi của ngày
22.72-23.37
24 giờ
+0.05(+0.22%)
7 ngày
+0.12(+0.52%)
30 ngày
+2.28(+9.81%)
52 tuần
10.58-24.70
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark