logo

#HD | Giá cổ phiếu The Home Depot

#HD
Home Depot Inc
Bán
339.27
Mua
339.25
Mở
337.45(+0.53%)
Phạm vi của ngày
335.20-339.76
24 giờ
+6.02(+1.77%)
7 ngày
+14.72(+4.34%)
30 ngày
+25.78(+7.60%)
52 tuần
226.19-339.76
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark