logo

#HON | Giá cổ phiếu Honeywell International

#HON
Honeywell International Inc
Bán
228.82
Mua
228.80
Mở
228.72(+0.03%)
Phạm vi của ngày
226.36-229.68
24 giờ
+2.48(+1.08%)
7 ngày
+6.26(+2.74%)
30 ngày
+10.73(+4.69%)
52 tuần
117.10-232.27
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark